Nowa strona 1

Logo telefonii internetowej HaloHANT

cennik połączeń

telefony

bramki

centralki

moje konto

tabela oszczędności

pomoc

Kup telefon lub bramkę VoIP i rozmawiaj do woli!      Nowe, niższe ceny:       Polska 0.06 zł., na tel. komórkowe 0,23zł., USA 0.06 zł., Niemcy 0.06 zł., Wielka Brytania 0.06 zł., Kanada 0.04 zł.

dla dzwoniącego

dla partnera

pomoc

kontakt

O usłudze

Usługa VoiceLink umożliwia nawiązanie rozmowy telefonicznej poprzez kliknięcie ikony zamieszczonej na stronie internetowej. Ikona jest skojarzona z jednym lub wieloma telefonami VoIP, na stanowiskach konsultantów właściciela witryny. Internauta jednym kliknięciem nawiązuje BEZPŁATNE połączenie z konsultantem. Wystarczy, że Internauta ma podłączony mikrofon oraz słuchawki lub głośnik.

VoiceLink obsługuje zgłoszenia na zasadzie call center: informuje internautę o stanie połączenia, w razie potrzeby kolejkuje zgłoszenia, cyklicznie rozdziela wywołania kolejnym konsultantom oraz zbiera statystyki.

Łatwość, szybkość i wygoda w nawiązaniu rozmowy przyczynia się do tego, że internauta – potencjalny klient, kontaktuje się z Właścicielem witryny na bieżąco. Badania rynkowe potwierdzają, że to pierwsze minuty i dobry kontakt decydują o wyborze oferty, oraz że po znalezieniu pożądanego towaru lub usługi, klient przestaje analizować ofertę konkurencji.

Aby wykonać bezpłatne połączenie, odwiedzający Twoją witrynę internetową nie potrzebuje żadnego dodatkowego sprzętu, za wyjątkiem mikrofonu i słuchawek (lub głośnika). Firma, która chce umożliwić swoim stałym i potencjalnym klientom bezpłatną rozmowę ze swoimi konsultantami musi jedynie dysponować łączem do Internetu i zakupić pakiet startowy VoiceLink.

Pakiet startowy

Pakiet startowy obejmuje aktywację jednego łącza VoiceLink, które zapewnia dostęp do trzech konsultantów i jest skojarzone z ikoną na stronie internetowej Zamawiającego. HANT dostarcza wzór ikony i dane (adres, link) niezbędne do uruchomienia usługi na witrynie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja witryny jest bardzo prosta i polega na wklejeniu ikony wraz z odpowiednim odwołaniem do serwera voicelinka.

Usługa VoiceLink jest aktywowana po podpisaniu umowy na abonament i wpłaceniu pierwszej opłaty abonamentowej. Opłaty abonamentowe można wnosić miesięcznie lub rocznie. Szczegóły zawarte są w cenniku.

Niezbędny sprzęt

W celu obsługi zgłoszeń przychodzących ze stron internetowych, Zamawiający usługę (Klient) musi wyposażyć swoich konsultantów w telefony VoIP. Telefony mogą być włączone w sieci LAN lub w dedykowaną podsieć. Jest też możliwe wykorzystanie istniejących telefonów analogowych, po dołączeniu ich do sieci LAN poprzez konwertery lub zainstalowanie na komputerach konsultantów aplikacji komputerowych do obsługi połączeń telefonicznych w technologii VoIP.

Skonfigurowany i gotowy do pracy sprzęt może dostarczyć operator usługi lub dostawca technologii i platformy VoiceLink

Średnie obciążenie łącza internetowego to 64 kbps lub 8 kbps na jedno połączenie w zależności od przyjętego rozwiązania.

Podłączenie telefonu dla obsługi zgłoszeń

Odbieranie wywołań telefonicznych generowanych z Internetu poprzez łącza VoiceLink możliwe jest na trzy sposoby:

 • z telefonu internetowego (VoIP) podłączonego bezpośrednio do sieci Internet,
 • z telefonu analogowego dołączonego do abonenckiej centrali wewnętrznej,
 • z telefonu analogowego dołączonego do sieci Internet poprzez bramkę VoIP.

Metoda 1

Wykorzystuje się dostarczany przez HANT telefon VoIP, na który będą przychodziły wywołania bezpośrednio z Internetu.

Zalety:

 • pełna współpraca telefonu z systemem Voicelink, w tym realizowanie przy pomocy klawiatury telefonu usług specjalnych, np. usługi czasowej blokady wywołań,

 • w przypadku telefonu obsługującego kilka kont, możliwość wykorzystywania telefonu do obsługi innych połączeń VoIP,

 • możliwość rozbudowy systemu w kierunku telefonii VoIP.

 

Konfiguracja 1
Bezpośrednie dołączenie do Internetu

 

Metoda 2

Wykorzystanie istniejącej centrali wewnętrznej i dołączenie Internetu poprzez dostarczoną bramkę VoiceLink do wejścia przeznaczonego dla linii miejskiej. Połączenia internetowe VoiceLink są odbierane przez wyposażenie centralki, tak jak połączenia miejskie.

Zalety:

 • możliwość skierowania przychodzących połączeń na dowolny telefon końcowy centrali (w centrali należy ustawić przekierowanie na stałe),

 • możliwość wykorzystania istniejących telefonów,

 • kierowanie wywołań Voicelink na już istniejący telefon.

 

Konfiguracja 2
Podłączenie przez bramkę VoiceLink, z wykorzystaniem centrali wewnętrznej

 

Wykorzystanie wszystkich możliwości systemu Voicelink jest uzależnione od parametrów posiadanej centrali wewnętrznej. 

Metoda 3

Zwykły telefon analogowy dołącza się poprzez bramkę VoiceLink dostarczoną przez HANT w momencie zawarcia umowy na świadczenie usługi Voicelink. Telefon przeznaczony do odbierania rozmów zostaje umieszczony na stanowisku konsultanta.

Zalety:

 • możliwość wykorzystania posiadanego, analogowego aparatu telefonicznego,
 • niskie koszty rozwiązania.
Uwagi:
 • możliwości funkcjonalne ograniczone do możliwości posiadanego aparatu,
 • brak pełnej współpracy z systemem Voicelink.

 

Konfiguracja 3
Podłączenie z wykorzystaniem telefonu analogowego

Statystyki i inne funkcje

W celu optymalnego zarządzania liczbą i pracą konsultantów Klient otrzymuje raporty ruchowe z posiadanych przez niego VoiceLink-ów.

Statystyki pokazują:

 • łączną ilość połączeń,
 • średni czas połączenia,
 • średnią długość kolejki do konsultanta lub grupy konsultantów,
 • ilość wywołań nieobsłużonych,
 • rozkład wywołań w czasie.

Możliwe jest udostępnienie innych, dedykowanych raportów.